Pénzátutalásokból származó bevételek az interneten, EUR-Lex Access to European Union law


A fizető fél PSZ-e köteles a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozóan bizonyos információkat — így például a fizető fél nevét és fizetési számlaszámát — megadni, valamint ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott információk pontosságát.

pénzátutalásokból származó bevételek az interneten

A kedvezményezett PSZ-e, illetve az esetleges közvetítő PSZ-eknek pedig olyan hatékony eljárásokat kell alkalmazniuk, amelyekkel felderíthető, amennyiben a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó információk hiányoznak vagy nem teljesek.

Hiányzó vagy hiányos információk esetén a PSZ-nek hatékony kockázatalapú eljárásokkal kell rendelkeznie annak eldöntésére, hogy végre kell-e hajtani, el kell-e utasítani vagy fel kell-e függeszteni a pénzátutalást, amelyből hiányoznak az előírt adatok.

pénzátutalásokból származó bevételek az interneten

A PSZ-ek pénzátutalásokból származó bevételek az interneten adatokat kizárólag a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése céljából kezelhetnek, és kötelesek biztosítani a kezelt adatok bizalmas jellegének tiszteletben tartását. A fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatok csak annyi ideig tárolhatók, ameddig a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az azzal kapcsolatos nyomozás céljából szükséges.

pénzátutalásokból származó bevételek az interneten

Ez az időszak legfeljebb 5 év lehet, amelyet követően minden személyes adatot törölni kell, hacsak a nemzeti jog másképpen nem rendelkezik. Az uniós országoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük a rendelet megsértésével szemben.

pénzátutalásokból származó bevételek az interneten

A rendelet részét képezi a pénzügyi bűncselekményekkel szembeni fellépésre irányuló átfogó uniós stratégiának, amelynek része az alábbiak munkája is: — a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás kérdésével foglalkozó szakértői csoportamely rendszeresen találkozik, hogy eszmét cseréljen és segítséget nyújtson a Bizottság részére a jogalkotás előkészítése vagy a szakpolitikák meghatározása terén; — a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság, amely véleményezi a Bizottság által javasolt végrehajtási intézkedéseket; — a pénzügyi információs egységek informális hálózata a FIU-net platform ; —.