Szőlő opciókkal teljes körű tanfolyam szakembereknek


szőlő opciókkal teljes körű tanfolyam szakembereknek

A lakhatást, a foglalkoztatást, a közösségfejlesztést és a közbiztonság fejlesztését célzó projekt szoft programelemeihez kapcsolódó célok eléréséhez a célterületi lakosság számára lehetőséget biztosít munkaerőpiaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. A képzések résztvevői az akcióterület lakosai.

Kőműves képzés a Mátrixnál

Tárgyi ajánlati felhívás tárgyát képező szakképesítések száma mindösszesen 7 ajánlati részben az alábbi résztvevői létszámokkal: 1. A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak!

szőlő opciókkal teljes körű tanfolyam szakembereknek

A jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő vállalkozási szerződések teljesítésével kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a felnőttképzésről szóló Tárgyi közbeszerzés a közbeszerzésekről szóló Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka i : II.

szőlő opciókkal teljes körű tanfolyam szakembereknek